Profesionální předseda

Jedním z nejvyhrocenějších a nejproblematičtějších bodů schůzí SVJ či výboru SVJ bývá volba předsedy. Málokomu se chce tuto funkci přijmout, neboť zahrnuje celou řadu povinností a zákonem danou poměrně velkou odpovědnost (nově odpovědnost nejen vůči společenství, ale i vůči třetím osobám). Především u větších společenství výkon funkce předsedy bývá časově hodně náročný a i když předseda obvykle pobírá za výkon funkce nějakou finanční odměnu, ne vždy to stojí za strávený čas a prožitý stres.

Pokud se vás daný problém rovněž týká, jsme ti praví, kteří vám mohou pomoci tento problém vyřešit. Už žádné problémy vždy při volbě předsedy či řešení situace, kdy předseda svoji funkci nezvládá či nevykonává řádně a neplní zákonem a stanovami uložené povinnosti, což může SVJ způsobit nemalé komplikace a problémy.  Převezmeme funkci předsedy SVJ či předsedy výboru SVJ a zaručíme tak svědomitý a profesionální výkon této funkce, ohlídání právního rámce, dodržování termínů a plnění všech uložených povinností.

Mezi povinnosti předsedy SVJ patří především:

 • správa domu ve věcech, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění
 • vést seznam vlastníků
 • svolávat zasedání shromáždění alespoň jedenkrát ročně
 • poskytovat vlastníkům jednotek informace o společenství, zajišťovat od členů SVJ výběr příspěvků na správu domu a záloh na služby 
 • provádět vyúčtování záloh
 • jednání se správními orgány a dalšími třetími osobami mimo společenství
 • uzavírání smluv (v rozsahu limitu určeném shromážděním)
 • plnění usnesení shromáždění vlastníků - odpovídá mu za svou činnost
 • vyřizuje stížnosti, doporučení a žádosti od členů
 • vedení a archivaci zápisů ze shromáždění a usnesení
 • zodpovídá za včasné plnění závazků společenství
 • vymáhání plnění povinností stanovených členům společenství, zejména úhradu dluhů
 • odpovídá za včasné zpracování účetnictví a za případné podání daňového přiznání či další povinnosti vůči fin. úřadu a ostatním státním orgánům
 • plnění povinností ve vztahu k veřejnému rejstříku

Chcete nabídku na míru?

© 2023 Nejslužby s.r.o., Korunní 2569/108, Vinohrady, Praha 10, 101 00
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!