Účetní služby

I SVJ je ekonomickým subjektem vedeným ve veřejném rejstříku a musí tedy vést alespoň základní účetnictví spočívající v evidenci příjmů, záloh, výdajů, přijatých a vydaných faktur apod., rovněž musí na konci účetního roku seznámit své členy s hospodařením SVJ. Pokud si na tuto agendu nikdo netroufá nebo není vaše SVJ spokojené se současnou účetní firmou, pak jste tu zcela správně! Prostřednictvím našeho dlouholetého účetního partnera vám zajistíme vše potřebné, vše uvedeme do pořádku a celé účetnictví povedeme v souladu s danými předpisy a zákony. Pokud má SVJ jiné příjmy než od svých členů (např. z pronájmu obchodních prostor či reklamních ploch), rovněž musí podávat daňové přiznání k finančnímu úřadu. Ani to samozřejmě není problém, vše připravíme a zařídíme.

Mezi hlavní účetní agendu patří především:

  • vedení účetnictví SVJ v rozsahu a členění dle platných právních předpisů
  • přípravu a tisk účetních výkazů, knih, reportů či podkladů pro schůze SVJ
  • vypracování roční účetní závěrky a přehledu hospodaření
  • vyúčtování záloh a doplatků (vlastníci SVJ, dodavatelé)
  • inventarizace majetku, pohledávek a závazků
  • archivace a následná skartace daných účetních dokumentů v souladu se zákonem
  • daňové přiznání, bude-li potřeba (za SVJ, případně za i jeho členy)
  • komunikaci s fin. úřadem
  • další služby dle konkrétní domluvy

Chcete nabídku na míru?

© 2023 Nejslužby s.r.o., Korunní 2569/108, Vinohrady, Praha 10, 101 00
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!