Shromáždění

Velkou událostí pro SVJ a jejich předsedy či výbory je shromáždění vlastníků. Předcházejí tomu přípravy a určité náklady, které mohou přijít vniveč, pokud se shromáždění neuskuteční pro neusnášeníschopnost. Pro předsedy SVJ a výbory máme připravené řešení na míru, které vám zjednoduší přípravu, zrychlí průběh schůze a v závěru pomůže vygenerovat zápis ze shromáždění a ostatní potřebné doklady.

Co nabízíme:

  • ve spolupráci s výborem nebo předsedou SVJ přípravu pozvánky, distribuci dle stanov
  • přípravu prezenční listiny dle aktuálního seznamu členů SVJ, který stáhneme on-line z katastru nemovitostí
  • prezenci na místě samém, kde podle velikosti SVJ máme prezenční místo či místa (prezence je velmi rychlá díky použití techniky a softwaru, vlastník na místě řekne číslo jednotky a na vytištěný arch se podepíše a dostane hlasovací tlačítko)
  • v průběhu shromáždění vidí vlastníci na promítacím zařízení bod o kterém se jedná, návrh usnesení, aktuální usnášeníschopnost a výsledek hlasování
  • ať je na shromáždění SVJ 20 nebo 200 vlastníků, všichni hlasují pomocí tlačítek PRO-PROTI-ZDRŽEL SE a výsledek hlasování vidíte ihned (žádné dlouhé zapisování hlasovacích čísel, žádné zadávání do počítače, žádné skenování lístků nebo chození dokola s hlasovacím čipem)
  • po skončení shromáždění vám vyhotovíme zápis a dodáme podrobnou statistiku k jednotlivým hlasováním
  • náš systém je rychlý a spolehlivý a dokáže ušetřit až 40% času stráveného na shromáždění vlastníků
  • pokud se necítíte vystupovat před vlastníky můžeme kompletní vedení shromáždění v roli předsedajícího schůze zajistit my
  • další služby dle konkrétní domluvy
  • službu poskytujeme v rámci celé ČR

Ceník

Tvorba pozvánky na shromáždění SVJ

800 Kč

Účast na shromáždění - hlasovací systém a prezence

cena za hodinu a pracovníka

550 Kč

Účast na shromáždění - předsedající

cena za hodinu

1 200 Kč

Vypracování zápisu ze shromáždění

1 800 Kč

Hlasovací tlačítkový systém

cena za jednotku dle KN

35 Kč

Hlasovací tlačítkový systém

paušál do 150 jednotek dle KN

1 500 Kč

Hlasovací tlačítkový systém

paušál od 151 jednotek dle KN

2 500 Kč

Doprava

cena za km, počítá se cesta z Prahy tam a zpět

20 Kč

Chcete nabídku na míru?

© 2023 Nejslužby s.r.o., Korunní 2569/108, Vinohrady, Praha 10, 101 00
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!